O nás

Historie včelařství na Těšínsku je stará a sahá do dob Rakousko-Uherska.  Zdejší rolníci chtěli založit svoje spolky, ale rakouské úřady je nechtěly povolit. Po sedmiletém úsilí dostali povolení a tak 7.8.1869 bylo založeno „Towarzystwo Rolnicze“ - organizace zdejšího hospodářského života. Největší zásluhu na tom měli bratři Ciencialowie z Mistrzovic a právě Jiří Cienciala se stal předsedou a byl jim až do roku 1912.

17. srpna 1872 svolali příznivci včelařství schůzi v Czytelni Ludowej v Cieszynie a došlo k založení samostatné sekce „Ogrodniczo-Pszczelarskiej“.

Následoval bouřlivý rozvoj hlavně ovocnářství, zakládaly se ovocné školky. Sadaři, vědomí si své nadvlády, založili 20.12.1913 „Towarzystwo Ogrodnicze Ksiestwa Cieszynskiego“, pod jehož rouškou byli včelaři. Toto vyvolalo nespokojenost u včelařů, proto 7.8.1918 došlo k přejmenování na „Towarzystwo Ogrodniczo-Pszczelarskie“.

Po první světové válce došlo k rozdělení Těšínska na polskou a českou část. V nových podmínkách bylo 11.9.1920  založeno „Towarzystwo Rolnicze“ v Českém Těšíně, jehož součástí byla „Sekcja ogrodniczo-pszczelarska“. K tomuto dni měla tato organizace 1100 členů  v 16 organizacích. Včelařská organizace ve Slezsku rozšířila svou působnost na Těšínsko a Hlučínsko. Dopisem ze dne 12.12.1921 přistoupil ke Slezské organizaci polský spolek ze Smilovic. Na základě žádosti o registraci, Opava potvrdila 3.1.1928 statut „Towarzystwa Pszczelarsko-Ogrodniczego na Slasku Czeskim“ se sídlem v Českém Těšíně. 

K dalším změnám došlo v roce 1934, kdy vznikl Český svaz včelařů. Předsedou se stal polský učitel  Franzuz. Tehdejší organizace zahrnovala obce Český Těšín, Nebory, Ropice, Albrechtice, Chotěbuz, Louky, Svibice a Vělopolí. Po válce na ustavující schůzi se včelaři dohodli na obnovení včelařské organizace v Českém Těšíně a funkci předsedy vykonával př. Jeleń. Dalšími předsedy byli Kroczek, Motyka, Lancer, Gutek, Pszczolka.

V letech 1982-1984 byl předsedou Dominik Sojka. Začala soutěž v dodávce medu, což se projevilo na množství vykoupeného medu. Naše ZO se umístila na 2. místě v okrese Karviná a př. Pelar Jiří, s průměrnou dodávkou 17 kg medu na včelstvo, se suverénně umístil na 1. místě.

Od roku 1984 funkci předsedy vykonával př. Eduard Plonka.

22. dubna 1987 zástupci včelařů z Kysuckého Nového Mesta, Těrlicka a Českého Těšína podepsali v Hotelu Piast v Českém Těšíně družební dohodu, ke které později přistoupili včelaři z Dziegielowa a Lubna. 7. listopadu toho roku proběhlo na Fibakovce setkání delegací a zástupců ZO, které se stalo tradicí.

Po listopadu 1989 a následujících politicko-ekonomických změnách začaly změny i v zájmových organizacích včetně ČSV. Po roce 1990 prudce klesaly stavy včelstev i členské základny. V roce 1992 naše ZO měla 92 členů a 435 včelstev. V roce 1994 měla naše ZO 80 členů a 391 včelstev. Rok 1995 byl rokem volebním. Předsedou byl zvolen opět Eduard Plonka. V roce 1996 máme 76 členů a cca 400 včelstev. Následující rok 1997 byl zaznamenán další pokles stavu včelstev i chovatelů. V roce 1998 při stejné členské základně po delší době máme nárůst o 38 včelstev. Republikový průměr 8,2 včelstev, u nás 5,4 včelstva na chovatele. V roce 1999 máme 74 členů a 530 včelstev tj. nárůst o 130 včelstev díky prvnímu velkovčelaři Ing. Marku Sznapkovi.

Rok 2000 je rokem volebním. Po okresní konferenci na Kostelci v OV ČSV Karviná zůstává př. Plonka v dosavadní funkci. Dochází ke změně pokladníka. Za odstupujícího Ing. Křístka je jmenován Stanislav Czudek.  V roce 2001 máme 69 členů, z toho 5 bez včelstev a 592 včelstev.

Rok 2002 se chovatelsky příliš neliší od předcházejícího. Máme 68 členů a 530 včelstev. Na jednoho včelaře připadá 8,2 včelstva, průměrný věk včelaře je cca 60 let.  Je to však rok jubilejní. Připomínali jsme si založení „Sekcji Ogrodniczo-Pszczelarskiej“ v Cieszynie, předchůdce dnešních včelařských organizací. Jsme jedinou včelařskou organizací, která byla založena mimo dnešní hranice naší republiky. V zimním období 2002-2003 došlo k velkým úhynům včelstev v Česku (110 tisíc), naštěstí toto nás nezasáhlo.

V roce 2003 máme 69 členů a obhospodařujeme 538 včelstev, z toho Ing. Marek Sznapka má 150 včelstev. V dubnu k nám přistoupilo 6 členů zaniklé ZO Louky se 40 včelstvy. Funkcí důvěrníka převzala Ludmila Filipczyková. V roce 2004 si připomínáme založení Českého svazu včelařů v Českém Těšíně.