Družební spolupráce

Výměna zkušeností, informací, společné postupování v boji proti nemocem to byly hlavní důvody pro založení (koncem minulého století) družební dohody mezi základními organizacemi (dále jen ZO) Českého Těšína a Kysuckého Nového Mesta. První setkání partnerských spolků se uskutečnilo 22. dubna 1987 v Hotelu Piast v Českém Těšíne. Z původně dvoustranného bylo nakonec díky přátelům z Těrlické organizace jednání třístranné. Na začátku této myšlenky a spoluzakladateli družební spolupráce byli za Kysucké Nové Mesto přítel Benedikt Čuntala (předseda), Jozef Mrekaj (jednatel), za Český Těšín přítel Eduard Plonka (předseda), Gűnter Dziadek (jednatel), za Těrlicko přítel Karel Suchanek (předseda), Eduard Galuszka (jednatel).  Dne 7. listopadu 1987 naše ZO uspořádala první „Závěr včelařské sezóny“, který se stal každoroční tradicí a oficiálním setkáním představitelů družebních organizací.

Naše organizace byla pořadatelem i dalšího, v pořadí druhého „Závěru včelařské sezóny“ v roce 1989 v Mistřovicích. Poprvé byli pozvání i zástupci včelařů z Dzięgielowa z Polska pod vedením předsedy Jana Gajdacze, kteří rovněž přistoupili k družbě a dali naši spolupráci mezinárodní rozměr. O další rozšíření družby požádala ZO Lubno, která podepsala družební dohodu v roce 1996 na setkání „Závěru včelařské sezóny“ v Goleszowie. ZO Lubno se stala pátou organizací mezinárodní družby.

V roce 2002 zástupci naší organizace převzali v Dzięgielowie od předsedy „Wojewódzkiego  związku pszczelarzy w Katowicach“,  přítele Swobody ocenění „Złoty medal za wybitne zasługi w rozwoju pszczelarstwa w województwie śląskim“

V dalších letech byla pravidelná družební setkání pořádána vždy jednotlivými organizacemi. Hlavní pozornost je dodnes věnována společnému postupování v boji s nemocemi a zejména varroázou a morem včelího plodu.