Historie včelařství na Těšínsku

Historie včelařství na Těšínsku je stará a sahá do dob Rakousko-Uherska.  Zdejší rolníci chtěli založit svoje spolky, ale rakouské úřady je nechtěly povolit. Po sedmiletém úsilí dostali povolení a tak 7.8.1869 bylo založeno „Towarzystwo Rolnicze“ - organizace zdejšího hospodářského života. Největší zásluhu na tom měli bratři Ciencialowie z Mistrzovic a právě Jiří Cienciala se stal předsedou a byl jim až do roku 1912.

17. srpna 1872 svolali příznivci včelařství schůzi v Czytelni Ludowej v Cieszynie a došlo k založení samostatné sekce „Ogrodniczo-Pszczelarskiej“.

Následoval bouřlivý rozvoj hlavně ovocnářství, zakládaly se ovocné školky. Sadaři, vědomí si své nadvlády, založili 20.12.1913 „Towarzystwo Ogrodnicze Ksiestwa Cieszynskiego“, pod jehož rouškou byli včelaři. Toto vyvolalo nespokojenost u včelařů, proto 7.8.1918 došlo k přejmenování na „Towarzystwo Ogrodniczo-Pszczelarskie“.

Po první světové válce došlo k rozdělení Těšínska na polskou a českou část. V nových podmínkách bylo 11.9.1920  založeno „Towarzystwo Rolnicze“ v Českém Těšíně, jehož součástí byla „Sekcja ogrodniczo-pszczelarska“. K tomuto dni měla tato organizace 1100 členů  v 16 organizacích. Včelařská organizace ve Slezsku rozšířila svou působnost na Těšínsko a Hlučínsko. Dopisem ze dne 12.12.1921 přistoupil ke Slezské organizaci polský spolek ze Smilovic. Na základě žádosti o registraci, Opava potvrdila 3.1.1928 statut „Towarzystwa Pszczelarsko-Ogrodniczego na Slasku Czeskim“ se sídlem v Českém Těšíně. 

K dalším změnám došlo v roce 1934, kdy vznikl Český svaz včelařů. Předsedou se stal polský učitel  Franzuz. Tehdejší organizace zahrnovala obce Český Těšín, Nebory, Ropice, Albrechtice, Chotěbuz, Louky, Svibice a Vělopolí. Po válce na ustavující schůzi se včelaři dohodli na obnovení včelařské organizace v Českém Těšíně a funkci předsedy vykonával př. Jeleń. Dalšími předsedy byli Kroczek, Motyka, Lancer, Gutek, Pszczolka.

V letech 1982-1984 byl předsedou Dominik Sojka. Začala soutěž v dodávce medu, což se projevilo na množství vykoupeného medu. Naše ZO se umístila na 2. místě v okrese Karviná a př. Pelar Jiří, s průměrnou dodávkou 17 kg medu na včelstvo, se suverénně umístil na 1. místě.

V období od roku 1984 do 2004 funkci předsedy vykonával př. Eduard Plonka.