SZTURC Rostislav

Úsekový důvěrník:

Telefon: 777 991 057

E-mail: rszturc@centrum.cz